Publikacje

 

Szanowni Państwo,

Autorzy wybranych tematów prezentowanych na Zjeździe będą mieć możliwość bezpłatnej publikacji po standardowej procedurze recenzji w:

Wiadomościach Chemicznych
(punktacja MEiN= 20 pkt)

W przypadku uzyskania grantu z MEiN na organizację konferencji planujemy również bezpłatne, (wybrane artykuły) po standardowej procedurze recenzji dla uczestników Zjazdu w:

Physicochemical Problems of Mineral Processing
(IF 1,213; pkt. MEiN= 70pkt.)
Polimery
(IF 1,741; pkt. MEiN= 70pkt.)
Przemysł Chemiczny
(IF 0,464.; pkt. MEiN=70pkt.)