Rejestracja i streszczenia

 

Przed dokonaniem rejestracji i zgłoszeniem prezentacji prosimy zapoznać się z następującymi wskazówkami dla autorów:

 1. Każdy rejestrujący się uczestnik Zjazdu może zgłosić maksymalnie dwa wystąpienia, w tym jedno wystąpienie ustne. 
 2. W czasie obrad sesji plenarnych przewidziane są wykłady plenarne jedynie Laureatów Nagród i Medali PTChem – 45 min lub 30 min (z dyskusją). 
 3. Formy prezentacji w czasie obrad sekcji tematycznych to:
  • wykład sekcyjny – 30 min (z dyskusją)
  • komunikat sekcyjny – 15 min (z dyskusją)
  • prezentacja plakatowa – preferowany rozmiar A0 
 1. Prosimy o przesyłanie streszczeń wystąpień w języku polskim lub angielskim.
 2. Przy zgłoszeniu prezentacji należy wybrać sekcję tematyczną S01-S17, a następnie preferowaną formę prezentacji. (Forum Młodych - prosimy o zgłaszanie się z prezentacjami do sekcji tematycznych S1-S17) 
 3. Końcowa decyzja o formie prezentacji będzie podejmowana przez przewodniczących sekcji, o czym uczestnik Zjazdu zostanie poinformowany drogą mailową. 
 4. Streszczenia wszystkich zgłoszonych w terminie prezentacji zostaną wydane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej. 
 5. Streszczenia (jedna strona formatu A4) należy przygotować przed przystąpieniem do rejestracji zgodnie z udostępnionym szablonem. Gotowy plik streszczenia należy zapisać w formacie dokumentu MS Word (rozszerzenie „docx”). W tytule pliku proszę podać numer sekcji oraz nazwisko osoby zgłaszającej (np. S03_K_Kowalski). Za treść abstraktów odpowiada wyłącznie autor. Organizatorzy zastrzegają sobie zwrot nadesłanych abstraktów przygotowanych niezgodnie z szablonem.