Rejestracja i streszczenia

Przed dokonaniem rejestracji i zgłoszeniem prezentacji prosimy zapoznać się z następującymi wskazówkami dla autorów:

UWAGA: NIE MA MOŻLIWOŚCI DOSYŁANIA ABSTRAKTÓW ODDZIELNIE!

 1. Każdy rejestrujący się uczestnik Zjazdu może zgłosić maksymalnie dwa wystąpienia, w tym jedno wystąpienie ustne (dwa komunikaty ustne w ramach mikrosympozjum).
   
 2. W czasie obrad sesji plenarnych przewidziane są wykłady plenarne jedynie osób zaproszonych – Gości Zjazdu oraz Laureatów Nagród i Medali PTChem – 45 min lub 30 min (z dyskusją).
   
 3. Formy prezentacji w czasie obrad sekcji tematycznych to:
  • wykład sekcyjny – 30 min (z dyskusją)
  • komunikat sekcyjny – 15 min (z dyskusją)
  • prezentacja plakatowa (maksymalny format A0, orientacja pionowa)
    
 4. Formy prezentacji w ramach mikrosympozjów to:  
  • komunikat ustny – 15 min (z dyskusją)
  • prezentacja plakatowa (maksymalny format A0, orientacja pionowa)
    
 5. Prosimy o przesyłanie streszczeń wystąpień w języku polskim lub angielskim.
   
 6. Przy zgłoszeniu prezentacji należy wybrać sekcję tematyczną S01-S15 lub mikrosympozjum M01-M03, a następnie preferowaną formę prezentacji:
   - w ramach sekcji Forum Młodych z wyłączeniem wykładu sekcyjnego,
   - w ramach mikrosympozjów jeden lub dwa komunikaty ustne.
   
 7. Końcowa decyzja o formie prezentacji będzie podejmowana przez przewodniczących sekcji, o czym uczestnik Zjazdu zostanie poinformowany drogą mailową.
   
 8. Streszczenia wszystkich zgłoszonych w terminie prezentacji zostaną wydane w materiałach konferencyjnych w wersji elektronicznej.
   
 9. Streszczenia (jedna strona formatu A4) należy przygotować przed przystąpieniem do rejestracji zgodnie z udostępnionym szablonem. Gotowy plik streszczenia należy zapisać w formacie dokumentu MS Word (rozszerzenie „docx”). Za treść abstraktów odpowiada wyłącznie autor. Organizatorzy zastrzegają sobie zwrot nadesłanych abstraktów przygotowanych niezgodnie z szablonem.
  NIE MA MOŻLIWOŚCI DOSYŁANIA ABSTRAKTÓW ODDZIELNIE!