Wycieczki

 

Opłaty w formie gotówkowej będzie można dokonać w Biurze Zjazdu w dniu rozpoczęcia konferencji.