Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Biuro Zjazdu

 

 

W czasie Zjazdu biuro będzie znajdować się naprzeciw wejścia głównego w budynku Collegium Chemicum UAM.


W razie pytań prosimy o kontakt  poprzez następujące adresy:


Biuro zjazdu: 66zjazd@ptchem.pl  - dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, prof. UAM; dr Joanna Wolska

Zakwaterowanie: zakwaterowania_zjazd@ptchem.pl - dr hab. Anna K. Przybył, prof. UAM

Opłaty: oplaty_zjazd@ptchem.pl

Sponsorzy: slawomir.borysiak@put.poznan.pl - dr hab. inż. Sławek Borysiak, prof. PP

Zgłoszenia/rejestracja: zgloszenia_zjazd@ptchem.pl - dr hab. Rafał Wawrzyniak, prof. UAM; dr Jakub Grajewski