Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Informacje dla Sponsorów i Wystawców

 

Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to coroczne spotkanie naukowe chemików polskich pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach, w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznych i pokrewnych. Najważniejszym celem Zjazdu jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązanie oraz podtrzymanie współpracy pomiędzy ośrodkami. Uczestnikami Zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i przedstawiciele przemysłu, co jest niezwykle
istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych. W tym roku po raz pierwszy Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest organizowany w tym samym terminie jak Kongres Technologii Chemicznej, co stwarza możliwość wzięcia udziału w obu Wydarzeniach. Obrady Zjazdu PTChem odbywać będą się w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, natomiast Kongresu Technologii Chemicznej w Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy Firmy do prezentacji aparatury naukowo-badawczej, sprzętu i odczynników chemicznych oraz literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką 66. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz XI Kongresu Technologii Chemicznej, które odbędą się w Poznaniu w dniach 15-20.09.2024 r.

 

Komitet Organizacyjny daje możliwość wyboru jednego z czterech wariantów naszego Programu Sponsorskiego lub pakietu Wystawca.

Opłaty:
Program „Diamentowy Sponsor” – 20 000/30 000* PLN netto
Program „Platynowy Sponsor” – 15 000/22 000* PLN netto
Program „Złoty Sponsor” – 12 000/18 000* PLN netto
Program „Srebrny Sponsor” – 8 000/12 000* PLN netto
Pakiet „Wystawca” – 5 000/7 500* PLN netto
(*) – dotyczy sponsoringu podczas dwóch Wydarzeń (Kongres i Zjazd)

Uwaga!!!
Warunkiem udziału jest przesłanie do 15 czerwca 2024 r. na adres slawomir.borysiak@put.poznan.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie do 1 lipca 2024 r. wpłaty na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: Nazwa Firmy- 66. Zjazd PTChem

 

 

Informacje dla sponsorów (plik pdf do pobrania)

Formularz Wystawcy (plik doc do pobrania)