Informacje dla Sponsorów i Partnerów

 

 

 

Plan rozmieszczenia Firm w Auli UMK (pdf)

 

 

Prezentacje Sponsorów i Wystawców (pdf)

 

 

 

Uwaga: przedstawicieli Wystawców obowiązuje rejestracja na Zjazd!

 

Programy sponsorskie

Program „Diamentowy Sponsor”

 

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ PLATYNOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach Zjazdowych.

 

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (10 -15 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w  pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

 

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 2 pracowników firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

 

Wpłaty:

Tytuł Platynowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 20 000 PLN netto.

 

 

Program „Platynowy Sponsor”

 

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ PLATYNOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach Zjazdowych.

 

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (10 -15 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w  pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

 

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

 

Wpłaty:

Tytuł Platynowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 12 000 PLN netto.

 

 

Program „Złoty Sponsor”


Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ ZŁOTEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach Zjazdowych.

 

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

 

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

 

Wpłaty:

Tytuł Złotego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 8000 PLN netto.

 

 

Program „Srebrny Sponsor”


Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ SREBRNEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu.

 

Promocja podczas konferencji:

 • umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników.
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

 

Udział w konferencji:

 • płatny – 50% koszt uczestnictwa jednej osoby (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1500 PLN netto.

 

Wpłaty:

Tytuł Srebrnego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 5 000 PLN netto.

 


Wpłaty:

Program „Platynowy Sponsor” – 12 000 PLN netto

Program „Złoty Sponsor” – 8 000 PLN netto

Program „Srebrny Sponsor” – 5 000 PLN netto

 

Uwaga!!!

Warunkiem udziału jest przesłanie do 28 lipca 2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres mbarwiolek@umk.pl, bocian@chem.umk.pl oraz dokonanie do 28 lipca 2023 r. wpłaty na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

 

Polskie Towarzystko Chemiczne
   ul. Freta 16
00-227 Warszawa

Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

z dopiskiem: 65 Zjazd PTChem

 

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
mbarwiolek@umk.pl, kom. 451 055 478

 

Dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
bocian@chem.umk.pl

 

Dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
pola@chem.umk.pl