Informacje dla Sponsorów i Partnerów

 

Programy sponsorskie

 

Program „Diamentowy Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „DIAMENTOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach Zjazdowych.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (10-15 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w  pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 2 pracowników firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)


Wpłaty:
Tytuł Diamentowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 20 000 PLN netto

 

Program „Platynowy Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „PLATYNOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach Zjazdowych.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (10-15 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w  pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)


Wpłaty:
Tytuł Platynowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 12 000 PLN netto

 

Program „Złoty Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ZŁOTEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach Zjazdowych.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)


Wpłaty:
Tytuł Złotego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 8000 PLN netto.

 

Program „Srebrny Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ SREBRNEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu.

Promocja podczas konferencji:

 • umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

Udział w konferencji:

 • płatny - 50% koszt uczestnictwa jednej osoby (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1500 PLN netto.


Wpłaty:
Tytuł Srebrnego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 5 000 PLN netto.

 


Wpłaty:

Program „Diamentowy Sponsor” – 20 000 PLN netto

Program „Platynowy Sponsor” – 12 000 PLN netto

Program „Złoty Sponsor” – 8 000 PLN netto

Program „Srebrny Sponsor” – 5 000 PLN netto

Uwaga!!!
Warunkiem udziału jest przesłanie do 1 czerwca 2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres mbarwiolek@umk.pl lub bocian@chem.umk.pl oraz dokonanie do 1 lipca 2023 r. wpłaty na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.


Polskie Towarzystwo Chemiczne   
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290

z dopiskiem: 65 Zjazd PTChem

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Dr hab. Magdalena Barwiołak 
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
mbarwiolek@umk.pl, tel. 451 055 478

dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
bocian@chem.umk.pl

dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK 
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
pola@chem.umk.pl