Informacje dla Sponsorów

 

64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to coroczne spotkanie naukowe Polskich Chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach, szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznych i pokrewnych. Najważniejszym celem Zjazdu jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązanie oraz podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i przedstawiciele przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych.

 

Programy sponsorskie

Program „Platynowy Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:
 • oficjalny tytuł „ PLATYNOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w „Materiałach Zjazdowych 64 Zjazdu”.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (10 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w  pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

Wpłaty:

Tytuł Platynowego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 12 000 PLN netto.

 

Program „Złoty Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ ZŁOTEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w „Materiałach Zjazdowych 64 Zjazdu”.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w  pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • informacja o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących)

Wpłaty:

Tytuł Złotego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 8000 PLN netto.

 

Program „Srebrny Sponsor”

Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ SREBRNEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu

Promocja podczas konferencji:

 • umieszczenie logo Sponsora na tablicy z programem przed wejściem na salę konferencyjną,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników.

Udział w konferencji:

 • płatny - koszt uczestnictwa jednej osoby (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1500 PLN netto,

Wpłaty:

Tytuł Srebrnego Sponsora otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 5 000 PLN netto.

 

Wpłaty

    Program „Platynowy Sponsor”  –      12 000 PLN netto   

    Program „Złoty Sponsor              –          8 000 PLN netto      

    Program „Srebrny Sponsor”       –          5 000 PLN netto   

 

Uwaga!!!

Warunkiem udziału w wystawie jest przesłanie do 1 czerwca 2022 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą   elektroniczną na adres  dariusz.sternik@mail.umcs.pl oraz dokonanie do 1 lipca 2022 r. wpłaty na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 64 Zjazd PTChem
 

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

dr Dariusz Sternik
email: dariusz.sternik@mail.umcs.pl
Katedra Chemii Fizycznej
Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3
20-031 Lublin