Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Inauguracja i wykłady plenarne

 

Tegoroczny, 66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego zostanie zainaugurowany wykładem, który wygłosi profesor Ben L. Feringa.

Zainteresowania naukowe profesora Feringi są bardzo szerokie - od katalizy asymetrycznej, poprzez syntezę związków pochodzenia naturalnego aż po chemię materiałów funkcjonalnych.


Wiodącym tematem wykładu inauguracyjnego „The Art of Building Small from Molecular Switches to Motors” będą maszyny molekularne, czyli cząsteczki o stosunkowo małej masie molowej naśladujące złożone układy biologiczne lub otaczające nas urządzenia mechaniczne. Odpowiednie zaprojektowanie budowy cząsteczek pozwala na precyzyjną kontrolę ich ruchu i otwiera perspektywy zastosowań takich urządzeń w nanotechnologii.


W 2016 roku decyzją Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, za "zaprojektowanie i zbudowanie maszyn molekularnych", profesor Ben L. Feringa został jednym z laureatów Nagrody Nobla z chemii.

 

Podczas inauguracji swój wykład wygłosi również profesor Hanna Kóčka-Krenz.

Zainteresowania naukowe profesor dotyczą dwóch zasadniczych zagadnień związanych z problematyką europejskiego średniowiecza. Pierwsze to kwestia złotnictwa strefy bałtyckiej, zwłaszcza skandynawskiego i zachodniosłowiańskiego. Drugie zagadnienie obejmuje początki średniowiecznego budownictwa obronnego w Wielkopolsce, tzw. siedzib na nasypach oraz architektury monumentalnej.


Źródła pisane dotyczące najstarszych dziejów Poznania są bardzo skromne. Wiedzę o położeniu, kształcie i zabudowie wczesnośredniowiecznego grodu przynoszą badania archeologiczne na Ostrowie Tumskim, zapoczątkowane w 1938 r. Treścią wykładu „Początki Poznania w świetle źródeł archeologicznych” będą ich rezultaty, obrazujące pozycję Poznania w strukturach państwa pierwszych Piastów.