Inauguracja i wykłady plenarne

 

Miejsce obrad: Aula UMK, ul. Gagarina 11

Poniedziałek, 18 września 2023

16:00-19:30

Otwarcie 65. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Wykład Inauguracyjny

Prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec

Toward the next generation of nanomaterials: Nanostructures with well-defined porosity, morphology, and functionality

Prof. dr hab. Andrzej Niedzielski

Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię

 

Wtorek, 19 września 2023

Przewodniczący: Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska i prof. dr hab. Piotr Stepnowski

WP1

9:00-9:45

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski

Quo vadis chemio analityczna?

WP2

9:45-10:30

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak

O jakości metod analitycznych

 

Środa, 20 września 2023

Przewodniczący:  prof. dr hab. Marzena Dzida i prof. dr hab. Bogusław Buszewski

WP3

9:00-9:45

 

Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna

Modelowanie równowag fazowych i właściwości fizykochemicznych
- od eksperymentu do opisu

WP4

9:45-10:30

Prof. dr hab. inż. Czesław Wawrzeńczyk

Laktony izoprenoidowe: synteza i właściwości biologiczne

 

Czwartek, 21 września 2023

Przewodniczący: prof. dr hab. Grażyna Stochel i dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

WP5

9:00-9:45

Prof. dr hab. Maciej Kubicki

Od małych do dużych, od prostego do skomplikowanego modelu – moje przygody
z krystalografią rentgenowską

WP6

9:45-10:30

Prof. dr hab. Artur Krężel 

Nowe aspekty chemii bionieorganicznej metalotionein oraz palców cynkowych

 

Piątek, 22 września 2023

Przewodniczący: dr hab. Maria Korabik, prof. UWr i prof. dr hab. Marcin Hoffmann

WP7

9:00-9:45

Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja

Polimery: materiały przyszłości czy zagrożenie ekologiczne?

WP8

9:45-10:30

Prof. dr hab. inż. Marek Kwiatkowski

Skąd się wzięły nazwy pierwiastków?