Sponsorzy

Diamentowy Sponsor

Platynowy Sponsor

 

 

Złoty Sponsor

 

 

Srebrny Sponsor

 


 


 

 

 

 

 

Sponsorzy

 

 

 

Sponsorzy Forum Młodych

 

 

 

Patronat medialny


Wydawnictwo Malamut, https://www.malamut.pl

 


Elamed Media Group  https://laboratorium.elamed.pl

 

 

 


65. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego to coroczne spotkanie naukowe Polskich Chemików pracujących w ośrodkach naukowych, na uczelniach i w szkołach oraz w jednostkach przemysłowych: chemicznych i pokrewnych. Najważniejszym celem Zjazdu jest szeroko pojęta wymiana doświadczeń i myśli naukowej, a także nawiązanie oraz podtrzymanie współpracy między ośrodkami. Uczestnikami zjazdów są zarówno doświadczeni i znani chemicy, jak i przedstawiciele przemysłu, co jest niezwykle istotne w kontekście pozyskiwania funduszy unijnych dla wprowadzania innowacyjnych technologii chemicznych. 

Adres do korespondencji dla sponsorów i wystawców:

65zjazd@ptchem.pl

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
mbarwiolek@umk.pl, tel. 451 055 478

dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
bocian@chem.umk.pl

dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK 
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
pola@chem.umk.pl
 

Szczegółowe informacje dla osób i firm zainteresowanych sponsorowaniem Zjazdu PTChem: Informacje dla Sponsorów