Laureaci Medalu Okolicznościowego PTChem


prof. dr hab. Anna Deryło-Marczewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie