Opłaty

 

 

  Członkowie PTChem

Pozostali uczestnicy

 

Opłata przed 31 maja 2022 r.

Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych, instytucji przemysłowych

1400 PLN

1600 PLN

Jednodniowy koszt uczestnictwa

800 PLN

900 PLN

Osoba towarzysząca [1]

800 PLN

800 PLN

Opłaty ulgowe:

 

 

Doktoranci i asystenci [2]

800 PLN

1000 PLN

Studenci, nauczyciele nieakademiccy, emeryci [3]

500 PLN

700 PLN

 

Opłata po 31 maja 2022 r.

Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych, instytucji przemysłowych

1500 PLN

1700 PLN

Jednodniowy koszt uczestnictwa

900 PLN

1000 PLN

Osoba towarzysząca [1]

800 PLN

800 PLN

Opłaty ulgowe:

 

 

Doktoranci i asystenci [2]

900 PLN

1100 PLN

Studenci, emeryci, nauczyciele nieakademiccy [3]

600 PLN

800 PLN

[1] Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkania koleżeńskie). Osoby towarzyszące nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych.
[2] Osoby przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktorskiej podczas rejestracji na Zjeździe.
[3] Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

Podane opłaty są kwotami netto.                                                   

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: biuro@ptchem.pl
o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia można pobrać tutaj.

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem.

Opłata Zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (poniedziałek – piątek)
  • przerwy kawowe
  • udział w imprezach towarzyszących (w tym: zwiedzanie Lublina, Uroczysta Kolacja w hotelu Luxor)

W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres: biuro@ptchem.pl
Opłatę za udział w 64. Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 64 Zjazd PTChem, Imię i Nazwisko
(kwota)

 

Ważne informacje

W przypadku wpłat zbiorczych prosimy o przesłanie na adres Biura Zarządu Głównego PTChem: biuro@ptchem.pl informacji o wszystkich osobach, których dotyczy przelew: podanie Imion i Nazwisk i wysokości opłaty zjazdowej dla każdej osoby z osobna.

O wysokości opłaty zjazdowej decydować będzie termin wpłaty na konto PTChem, a nie data rejestracji. W przypadku wpłat z „kont prywatnych” faktury będą wystawiane na życzenie.

W terminie do 7 dni od daty dokonania przelewu prosimy o przesłanie danych do faktury na adres ZG PTChem: biuro@ptchem.pl.

W przypadku rezygnacji z udziału w Zjeździe przed  15.07.2022 zwracane będzie 60% opłaty zjazdowej a po 15.07.2022 r. wpłaty dokonywane na konto PTChem nie będą zwracane.