Opłaty

Wysokość opłat – 65. Zjazd PTChem 2023, Toruń

 

 

Członkowie PTChem

Pozostali

uczestnicy

Członkowie PTChem

Pozostali

uczestnicy

opłata przed 30 czerwca

opłata po 30 czerwca

Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych,
instytucji przemysłowych

1500 zł

1600 zł

1700 zł

1800 zł

Jednodniowy koszt uczestnictwa

900 zł

1000 zł

1000 zł

1100 zł

Osoba towarzysząca

900 zł

900 zł

Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci

900 zł

1100 zł

1000 zł

1200 zł

Studenci, Emeryci

600 zł

800 zł

700 zł

900 zł

 

  • Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkania koleżeńskie).
  • Osoby towarzyszące nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych.
  • Asystenci przed doktoratem do 35 roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktoranckiej podczas rejestracji na Zjeździe.
  • Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

Podane opłaty są kwotami netto.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT (Oświadczenie VAT: Plik docx, Plik pdf).

 

Opłata Zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (wtorek – piątek)
  • przerwy kawowe
  • udział w Walnym Zgromadzeniu
  • udział w imprezach towarzyszących