Opłaty

  Członkowie PTChem Pozostali uczestnicy
  Do 31 maja[1]
Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych, instytucji przemysłowych 1100 PLN 1350 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 700 PLN 850 PLN
Osoba towarzysząca[2] - 800 PLN
Opłaty ulgowe:
Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci[3] 800 PLN 950 PLN
Studenci[4] 600 PLN 750 PLN
Emeryci[5] 400 PLN 600 PLN
  Po 31 maja[1]
Pracownicy: uczelni, instytutów naukowych, instytucji przemysłowych 1200 PLN 1450 PLN
Jednodniowy koszt uczestnictwa 800 PLN 950 PLN
Osoba towarzysząca[2] -  900 PLN
Opłaty ulgowe:
Nauczyciele nieakademiccy, doktoranci i asystenci[3] 900 PLN 1050 PLN
Studenci[4] 700 PLN 850 PLN
Emeryci[5] 500 PLN 700 PLN

[1] Termin 31 maja (włącznie) oznacza datę zaksięgowania przelewu na koncie PTChem.

[2] Osoby towarzyszące są uprawnione do korzystania ze wszystkich przywilejów uczestnika zjazdu (obiady, przerwy kawowe, imprezy towarzyszące i spotkania koleżeńskie). Osoby towarzyszące nie otrzymują jedynie materiałów zjazdowych.

[3] Asystenci przed doktoratem do 35. roku życia. Doktoranci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji doktoranckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

[4] Studenci są zobowiązani do przedstawienia legitymacji studenckiej podczas rejestracji na Zjeździe.

[5] Prosimy, aby osoby, które nie posiadają afiliacji, we formularzu rejestracyjnym w polach Instytucja i Wydział wpisały "-----".

Podane opłaty są kwotami netto.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT (oświadczenie dla celów podatku VAT).


Opłatę za udział w 63. Zjeździe należy wpłacić na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa
Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 
Nr konta:  54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 63. Zjazd PTChem, Imię i Nazwisko oraz nr ID, np. #0327


Opłata zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (wtorek – piątek)
  • przerwy kawowe
  • udział w Walnym Zgromadzeniu i Obchodach 100-lecia Oddziału Łódzkiego PTChem (07.09.2020)
  • udział w imprezach towarzyszących