Opłaty

Wysokość opłat – 66. Zjazd PTChem 2024, Poznań

 

Podane opłaty są kwotami netto.

Do podanych kwot należy doliczyć podatek VAT wg stawki 23%, przy czym osoby finansujące udział w konferencji co najmniej w 70% ze środków publicznych, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres:  biuro@ptchem.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.

Wzór oświadczenia do pobrania:  Oświadczenie VAT (Plik doc, Plik pdf)

Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem (biuro@ptchem.pl).
 

Opłata Zjazdowa obejmuje:

  • udział w obradach wszystkich sekcji tematycznych
  • materiały konferencyjne
  • obiady w zadeklarowanym okresie uczestnictwa (poniedziałek – piątek)
  • przerwy kawowe
  • udział w imprezach towarzyszących 

W sprawie wystawienia faktur za uczestnictwo prosimy kontaktować się mailowo na adres: biuro@ptchem.pl.