Komitet organizacyjny

 

Przewodnicząca
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

Wiceprzewodnicząca
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

Biuro organizacji Zjazdu 
dr Anna Kiełbasa - sekretarz
dr hab. Miroslav Sprynskyy, prof. UMK
mgr Joanna Wójcik

Skarbnik 
dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek

Zakwaterowanie uczestników 
dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
dr Joanna Rudnicka

Kontakt z firmami
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK 
dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK 

Strona internetowa 
dr Adrian Topolski 
dr Izabela Koter

Wycieczki fakultatywne
dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
dr Olga Impert

Postery i wystawy
dr hab. Michał Szumski, prof. UMK
dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
mgr Weronika Brzozowska
mgr Izabela Wojtczak
mgr Adrian Gołębiowski
mgr Mateusz Sugajski

Rezerwacja sal i opieka nad sekcjami Zjazdu
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK
dr Justyna Walczak-Skierska
dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak
dr Agata Pacuła-Miszewska
dr Michał Złoch

Sekcja młodych 
dr Andrzej Wolan
inż. Kamil Brzuzy
inż. Zuzanna Gralak 

Biuro obsługi 
mgr Daria Janiszewska
mgr Dominika Błońska
mgr Ewelina Maślak
mgr Aleksandra Butrymowicz
mgr Dominika Jankowska
mgr Adriana Kaszuba
mgr Aleksandra Ścigała
mgr Karolina Jeżak