Komitet organizacyjny

 

Przewodnicząca
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch

Wiceprzewodnicząca
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK

Biuro organizacji Zjazdu 
dr Anna Kiełbasa - sekretarz
dr hab. Miroslav Sprynskyy, prof. UMK
dr Martyna Pajewska-Szmyt
mgr Joanna Wójcik

Skarbnik 
dr Agnieszka Tafelska-Kaczmarek

Zakwaterowanie uczestników 
dr hab. Sylwia Studzińska, prof. UMK
dr Joanna Rudnicka

Kontakt z firmami
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK 
dr hab. Szymon Bocian, prof. UMK
dr hab. Iwona Szymańska, prof. UMK
dr Radosław Sadowski 

Strona internetowa 
dr Adrian Topolski 
dr Izabela Koter

Wycieczki fakultatywne
dr. hab. Anna Katafias, prof. UMK
dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
dr Anna Kozakiewicz-Piekarz
dr Olga Impert
mgr Magdalena Grzegórska

Postery i wystawy
dr hab. Michał Szumski, prof. UMK
dr hab. Tomasz Ligor, prof. UMK
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
dr Grzegorz Trykowski
mgr Weronika Brzozowska
mgr Izabela Wojtczak
mgr Adrian Gołębiowski
mgr Mateusz Sugajski

Rezerwacja sal i opieka nad sekcjami Zjazdu
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
dr hab. Katarzyna Rafińska, prof. UMK
dr hab. Tomasz Kowalkowski, prof. UMK
dr Magdalena Obieziurska-Fabisiak
dr Robert Szczęsny
dr Michał Złoch
mgr Anna Laskowska
mgr Maciej Zboiński
lic. Karolina Gembicka
lic. Gaja Gużewska
lic. Joanna Kowalczyk
p. Julia Pachniewska
p. Mateusz Sztyler

Sekcja młodych 
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
dr Andrzej Wolan
dr Anna Kmieciak
inż. Kamil Brzuzy
inż. Zuzanna Gralak 

Biuro obsługi 
mgr Daria Janiszewska
mgr Dominika Błońska
mgr Ewelina Maślak
mgr Aleksandra Butrymowicz-Kubiak
mgr Dominika Jankowska
mgr Adriana Kaszuba
mgr Aleksandra Ścigała
mgr Karolina Jeżak