Komitet organizacyjny

Przewodnicząca:
Dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN (Instytut Biologii Medycznej PAN)

Wiceprzewodniczący:
Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Iwona Szynkowska (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)

Sekretarz:
Dr Anna Wypych-Stasiewicz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)

Skarbnik:
Dr hab. Małgorzata Domagała (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)

Członkowie:
Prof. dr hab. Rafał Głowacki (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Marcin Palusiak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. n. farm. Dorota Piotrowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny)
Dr hab. inż. Katarzyna Błażewska (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. inż. Beata Brożek-Płuska, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. Arkadiusz Chworoś (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
Dr hab. Iwona Głowacka, prof. uczelni (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny)
Dr hab. Jarosław Romański, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Dr hab. Bogna Rudolf, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Dr hab. inż. Izabela Witońska, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Dr Tomasz Cierpiał (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
Dr Sławomir Domagała (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Dr Aneta Rzewnicka (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
Dr inż. Lesław Sieroń (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr inż. Piotr Szajerski (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr Paweł Tokarz (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Mgr Liwia Lebelt (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny)
Mgr Daria Różycka (Instytut Biologii Medycznej PAN)
Mgr inż. Sebastian Rykowski (Instytut Biologii Medycznej PAN)
Mgr Grażyna Sieradzka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)