Komitet organizacyjny

 

Przewodnicząca:

Dr hab. Beata Podkościelna prof. uczelni (UMCS, Lublin)

 

Wiceprzewodniczący:

Dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. uczelni (UMCS, Lublin)

 

Sekretarz:

Dr hab. Monika Wawrzkiewicz prof. uczelni (UMCS, Lublin)

 

Skarbnik:

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (UMCS, Lublin)

 

Zakwaterowanie:

Dr hab. Agnieszka Wiącek prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Jolanta Cieśla (Instytut Agrofizyki PAN, Lublin)

 

Wystawy i sponsoring:

Dr Dariusz Sternik (UMCS, Lublin)

Dr Małgorzata Gil-Kowalczyk (UMCS, Lublin)
Dr Małgorzata Wasilewska (UMCS, Lublin)

 

Wycieczki:

Dr hab. Ewa Skwarek prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Barbara Charmas prof. uczelni (UMCS, Lublin)

 

Rezerwacja sal i kontakt z sekcjami zjazdu:

Dr hab. Bożena Czech prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Magdalena Sobiesiak (UMCS, Lublin)

 

Materiały zjazdowe:

Dr hab. Marta Grochowicz (UMCS, Lublin)

Dr Andrzej Puszka (UMCS, Lublin)

Dr Kamil Dziuba (UMCS, Lublin)

 

Biuro zjazdu:

Dr hab. Renata Łyszczek prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Cecylia Wardak  prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Beata Cristóvao prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Agata Bartyzel (UMCS, Lublin)

Dr hab. Liliana Mazur (UMCS, Lublin)

Dr Anna Stachniuk, prof. uczelni (UM, Lublin)

Dr Katarzyna Szwaczko (UMCS, Lublin)

Dr Agnieszka Ostasz (UMCS, Lublin)

Dr Justyna Sienkiewicz-Gromiuk (UMCS, Lublin)

Mgr Dariusz Osypiuk (UMCS, Lublin)

 

Obsługa informatyczna:

Dr Wojciech Stefaniak (UMCS, Lublin)