Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Komitet organizacyjny

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Maciej Kubicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek - Politechnika Poznańska

Członkowie:

dr hab. inż. Sławomir Borysiak, prof. PP - Politechnika Poznańska

prof. dr hab. Marcin Frankowski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jakub Grajewski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (strona internetowa)

dr inż. Aleksandra Grząbka-Zasadzińska - Politechnika Poznańska (kontakt z Kongresem; biuro Zjazdu)

prof. dr hab. Marcin Kwit - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Anna K. Przybył, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zakwaterowanie)

dr hab. Anna Szwajca, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (imprezy towarzyszące)

dr hab. Rafał Wawrzyniak, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (strona internetowa)

dr Joanna Wolska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (biuro Zjazdu)

dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (biuro Zjazdu, Forum Młodych)