Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Laureaci Medali PTChem – Wykładowcy Plenarni

 

Medale PTChem

 

Laureaci

 

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w chemii. Jest to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa za osiągnięcia naukowe.

 

 

Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej

Medal im. Stanisława Kostaneckiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii organicznej.

 

 

Prof. dr hab. inż. Piotr Bałczewski, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łodź

Medal im. Jana Zawidzkiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej.

 

 

Prof. dr hab. Michał K. Cyrański, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii

Medal im. Jana Harabaszewskiego przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie dydaktyki chemii lub za wybitną działalność z zakresu praktyki dydaktyki chemii, a także, w szczególnych przypadkach, za prace popularyzatorskie i organizacyjne w tym zakresie.

 

 

Prof. dr hab. Martin Bílek, Uniwersytet Karola w Pradze, Wydział Edukacji

Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii nieorganicznej.

 

 

Prof. dr hab. Grażyna Stochel, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii


 

Medal im. Wiktora Kemuli przyznaje się za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej.

 

 

Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii

"Możliwości analityczne spektrometru mas z jonizacją w plazmie sprzężonej indukcyjnie"

Medal im. Ignacego Mościckiego przyznawany jest za wybitne osiągnięcia z zakresu technologii chemicznej.

Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny