Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Zapraszamy do wzięcia udziału w 66. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

 

Do rozpoczęcia 66. Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Chemicznego pozostało:

 

 

 

 

 

 

 

 

Coroczny Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest najważniejszym spotkaniem chemików z całej Polski, zarówno z ośrodków akademickich, jak i z przemysłu. W roku 2024, 66. Zjazd odbędzie w Poznaniu i będzie to zjazd szczególny, ponieważ jednocześnie z nim organizowany jest, także w Poznaniu, XI Kongres Technologii Chemicznej. Będzie to więc okazja do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy naukowcami reprezentującymi zróżnicowane obszary chemii (od chemii podstawowej po aplikacyjną).

Wspólna inicjatywa w zakresie organizacji Zjazdu i Kongresu, w tym samym czasie, będzie doskonałą platformą dla chemików i technologów do rozmowy, prezentacji wyników badań naukowych, merytorycznej dyskusji czy inicjowania współpracy między uczelniami a przedstawicielami sektora gospodarczego. Wykłady wygłoszą najważniejsi przedstawiciele różnych dziedzin chemii, a co ważniejsze swój udział potwierdził jeden z laureatów Nagrody Nobla, prof. Ben Feringa z Uniwersytetu w Groningen.

Nawiązane podczas Zjazdu i Kongresu kontakty przyniosą obopólną korzyść dla rozwoju nauki i przemysłu w zakresie definiowania i rozwiązywania kluczowych potrzeb obu tych sektorów.

W programie Zjazdu zaplanowane są wykłady plenarne, które zostaną wygłoszone przez laureatów medali, przyznawanych co roku przez PTChem, obrady w sekcjach (wykłady i komunikaty) oraz sekcje posterowe. Ważna dla PTChem jest także sekcja „Forum Młodych”, stwarzająca możliwość spotkania i wymiany poglądów młodym adeptom nauki, co jest niezwykle istotne dla ich dalszego rozwoju i postrzegania przez środowisko naukowe.

Obok części naukowej zaplanowana jest również część towarzyska (spotkanie koleżeńskie, uroczysta kolacja, spotkanie w klubie dla Sekcji Młodych) oraz część kulturalna (koncert).

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 66. Zjazdu PTChem

Prof. dr hab. Maciej Kubicki

 

 

KONTAKT

Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

66zjazd@ptchem.pl

zjazd.ptchem.pl