64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego