Zapraszamy do wzięcia udziału w 65. Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

 

Szanowni Uczestnicy Zjazdu,
Po 15 latach odwiedzin w innych miastach Polski, doroczny Zjazd PTChem powrócił do Torunia, w szczególnym roku, w którym obchodzimy  550-tą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Jubileusz ten był okazją do zorganizowania Światowego Kongresu Kopernikańskiego, który został zainagurowany 19 lutego 2023 roku, w dniu urodzin Mikołaja Kopernika i objął swoim patronatem również 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Rok 2023 to także 77 rocznica powstania Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego, z którego w 1970 r. wydzielił się Oddział Toruński i Bydgoski PTChem.

Tegoroczny Zjazd Naukowy PTChem, objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim środowisku chemicznym oraz niezwykła okazja do wymiany doświadczeń naukowych pomiędzy badaczami z całej Polski i nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem. To także świetna i niepowtarzalna okazja do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem wielu pokoleń naukowców. Podczas Zjazdu wyniki badań będą prezentowane z dwunastu sekcjach tematycznych. Są one odzwierciedleniem zakresu działań we współczesnej chemii i pokazują rolę, jaką odgrywają nauki chemiczne w rozwoju współczesnego świata wpływając na podnoszenie jakości życia poprzez oddziaływanie na farmację, medycynę, rolnictwo, budownictwo, energetykę czy inżynierię materiałową.

W tym ważnym spotkaniu zadeklarowało swój udział około 700 osób. Planowane jest wygłoszenie 159 wykładów, w tym inauguracyjnych, plenarnych i sekcyjnych, 186 komunikatów oraz 301 prezentacji posterowych. Gościem specjalnym Zjazdu będzie prof. dr hab. Mieczysław Jaroniec, doktor honoris causa naszej Alma Mater, który wprowadzi uczestników w świat nanotechnologii podczas wykładu inauguracyjnego zatytułowanego Toward the next generation of nanomaterials: Nanostructures with well-defined porosity, morphology, and functionality. Kolejny z prelegentów, prof. dr hab. Andrzej Niedzielski, przeniesie nas w przestrzeń kosmiczną w wykładzie popularno-naukowym pt. Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię nawiązując do Roku Kopernikańskiego. Integralną częścią Zjazdu będą warsztaty szkoleniowe oraz wystawa sprzętu i akcesoriów, jak też wydawnictw specjalistycznych. Atrakcyjny program kulturalny pozwoli zaprezentować  nie tylko gotycki Toruń, ale i region kujawsko–pomorski (Szafarnia, Golub-Dobrzyń).

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego, władz samorządowych – Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia i Starosty Toruńskiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Dziekana Wydziału Chemii UMK, serdecznie witam uczestników Zjazdu. Życzę wszystkim inspirujących dyskusji, owocnych obrad, konstruktywnych wniosków i inicjatyw przyczyniających się do pozytywnych przemian oraz wielu niezapomnianych wrażeń. 

prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch
Wydział Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Historia Zjazdów w Toruniu