63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego



Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości

 

Decyzją Prezydium PTChem dzień zakończenia Zjazdu został przesunięty na 17 września. W tym dniu będą odbywać się wyłącznie obrady on-line w sekcjach, a zakończenie Zjazdu planowane jest na godz. 13:30

 

Szanowni Państwo,

Ze względu na panującą pandemię 63. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego został przesunięty o rok i odbędzie się w dniach 13-17 września 2021 roku. Mimo zaawansowanych przygotowań musieliśmy porzucić myśl o zorganizowaniu tradycyjnego Zjazdu PTChem w Łodzi i podjąć zupełnie nowe wyzwanie jakim jest organizacja Zjazdu hybrydowego. Mamy nadzieję, że ta forma spotkania pozwoli na dzielenie się najnowszymi osiągnięciami naukowymi w jeszcze szerszym gronie niż dotychczas. Czerpiąc z tradycji i dorobku poprzednich zjazdów, zaprosiliśmy do wygłoszenia wykładów plenarnych laureatów medali i wyróżnień PTChem. Ponieważ w roku ubiegłym Zjazd się nie odbył, będziemy gościć podwójną liczbę laureatów, wykłady plenarne wygłoszą laureaci z 2019 oraz z 2020 roku. Wykłady te odbędą się stacjonarnie na Wydziale Filologicznym UŁ z udziałem wyłącznie wykładowców, Prezydium Zarządu Głównego PTChem oraz Komitetu Organizacyjnego Zjazdu.

Obrady w 15 sekcjach naukowych (w tym Forum Młodych), prowadzone przez najlepszych polskich uczonych, będą stanowić esencję organizowanego Zjazdu. Wydarzenie to pozwoli nie tylko zapoznać się z aktualnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie chemii i nauk pokrewnych, ale również zdobyć nowe doświadczenia związane z przepływem myśli naukowej, z wykorzystaniem nowych technologii. Ta część Zjazdu wraz z sesją plakatową będą realizowane on-line i dostępne dla wszystkich uczestników Zjazdu.

W 2020 roku minęło 100 lat od założenia Oddziału Łódzkiego PTChem, dlatego nie zabraknie w trakcie Zjazdu uroczystości jubileuszowych, podkreślających osiągnięcia środowiska chemicznego w Łodzi. Pragniemy także przybliżyć Państwu nasze miasto poprzez wydarzenia kulturalne on-line.

Gorąco zapraszamy do udziału w 63. Zjeździe Naukowym PTChem, mamy nadzieję, że obecne trudności otworzą nasze środowisko na nowe sposoby komunikacji i wymiany myśli naukowej, a także zachęcą Państwa do odwiedzenia w przyszłości Łodzi - miasta, które skrywa wiele tajemnic.

Komitet Organizacyjny


Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki