Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Stały komitet naukowy

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Maciej Kubicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Vice-przewodnicząca:
prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek - Politechnika Poznańska


Członkowie:
dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM PAN - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
prof. dr hab. Alina Bieńko - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Sławomir Borysiak, prof. PP - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Paweł Chmielarz - Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Filip Ciesielczyk, prof. PP - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Józef Drabowicz - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
dr hab. Marta Dudek, prof. CBMiM PAN - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
prof. dr hab. Marzena Dzida - Uniwersytet Śląski
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO  - Uniwersytet Opolski
dr Piotr Filipiak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Renata Gadzała-Kopciuch - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Agnieszka Feliczak-Guzik - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Galus
prof. dr hab. Marcin Hoffmann - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. UG - Uniwersytet Gdański
dr hab. Izabella Jastrzębska, prof. UwB - Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG - Uniwersytet Gdański  
prof. dr hab. n. farm. Wojciech Kamysz - Gdański Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. Beata Kolesińska - Politechnika Łódzka
dr hab. Janina Kopyra, prof. UwS - Uniwersytet w Siedlcach
dr hab. Przemysław Kosobucki, prof. PBŚ - Politechnika Bydgoska
dr hab. inż. Monika Krasowska, prof. PSl - Politechnika Śląska
prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk, Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Rafał Latajka - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński - Politechnika Warszawska
prof. dr hab. Jacek Lipok - Uniwersytet Opolski
dr hab. inż. Katarzyna Materna, prof. PP - Politechnika Poznańska
prof. dr hab. Artur Michalak - Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Izabela Nowak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Robert Nowakowski - Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie
dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Agnieszka Olejniczak, prof. IBM PAN - Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi
dr hab. Tomasz Olszewski, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski - Uniwersytet Wrocławski
dr hab. inż. Jacek Nycz, prof. UŚl - Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Robert Pietrzak - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Beata Podkościelna, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO - Uniwersytet Opolski
dr hab. Marcin Poręba, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska - Politechnika Poznańska
dr hab. Michał Rachwalski, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Paweł Rodziewicz, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek - Uniwersytet Łódzki
dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKiFP PAN - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie
dr Małgorzata Starowicz, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. inż Elwira Wróblewska, prof. ZUT - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
prof. dr hab. inż. Janusz Zachara - Politechnika Warszawska