Komitet naukowy

Przewodniczący:

 • Prof. dr. hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)

Wiceprzewodniczący:

 • Prof. dr hab. inż. Dariusz Bieliński (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
 • Prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny)
 • Prof. dr hab. Marek Potrzebowski, czł. koresp. PAN (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)

Członkowie:

 • Prof. dr hab. Piotr Bałczewski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi/UJD w Częstochowie)
 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)
 • Dr hab. Szymon Bocian, prof. uczelni (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Ewa Bulska (Uniwersytet Warszawski, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych)
 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Józef Drabowicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Chemii/CBMiM PAN w Łodzi)
 • Prof. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
 • Prof. dr hab. Jarosław Dziadek (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi)
 • Dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • Prof. dr hab. Marek Figlerowicz (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Daniel Gryko, czł. koresp. PAN (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Hanna Gulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
 • Dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Jarosz (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Jurczak, czł. rzecz. PAN (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
 • Prof. dr hab. Henryk Koroniak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Bogusław Kryczka (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
 • Dr hab. Elżbieta Kuźniak-Gębarowska, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
 • Dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. uczelni (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Leśnikowski (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi)
 • Dr hab. inż. Jacek Lipok, prof. uczelni (Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii)
 • Prof. dr Krzysztof Matyjaszewski (Carnegie Mellon University Department of Chemistry Pittsburgh, USA)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Mąkosza, czł. rzecz. PAN (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Artur Michalak (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Jacek W. Morzycki (Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Izabela Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. inż. Robert Nowakowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
 • Prof. dr hab. Stanisław Penczek, czł. rzecz. PAN (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
 • Prof. dr hab. Henryk Piekarski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Robert Pietrzak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. inż. Adam Proń (Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny)
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Rosiak (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
 • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii)
 • Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
 • Prof. dr hab. Wojciech Stec, czł. rzecz. PAN (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
 • Prof. dr hab. Małgorzata Witko, czł. rzecz. PAN (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie)
 • Prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Oddział Nauk Biomedycznych Wydziału Lekarskiego)
 • Prof. dr hab. Janusz Zakrzewski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)