Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Komitet naukowy

 

Przewodniczący:
Prof. dr hab. Maciej Kubicki - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Vice-przewodnicząca:
prof. dr hab. inż. Ewa Kaczorek - Politechnika Poznańska

Członkowie:
Dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska, prof. UAM
Dr Małgorzata Bartoszewicz
Dr hab. Paweł Bernard, prof. UJ
Dr hab. Sławomir Borysiak; prof. PP
Prof. dr hab. Alina Bieńko, prof. UWr
Dr hab Anna Dembska, prof. UAM
Prof. dr hab. Marzena Dzida (UŚ)
Prof. dr hab. Marcin Frankowski (UAM)
Prof. dr hab. Rafał Głowacki (UŁ)
Dr hab. Joanna Gościańska, prof. UAM
Prof. dr hab. Tomasz Grzyb (UAM)
Prof. dr hab. Marcin Hoffmann (UAM)
Dr Grzegorz Krzyśko
Prof. dr hab. Marcin Kwit (UAM)
Dr hab. Anna Lewandowska-Andrałojć, prof. UAM
dr hab. Piotr Nowicki, prof. UAM
Prof. dr hab. Cezary Pietraszuk (UAM)
Prof. dr hab. Piotr Przybylski
Dr hab. Anna K. Przybył, prof. UAM
Dr hab. Iwona Rykowska, prof. UAM
Prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (UŁ)
Dr hab. Anna Szwajca, prof. UAM
Prof. dr hab. Maciej Trejda (UAM)
Dr hab. Jędrzej Walkowiak, prof. UAM
Dr hab. Monika Wałęsa-Chorab, prof. UAM
Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (UMCS)
Dr hab. Anetta Zioła-Frankowska, prof. UAM