Proponowany program ramowy Zjazdu

 

Poniedziałek 18 września 2023
10:00-17:30 - rejestracja uczestników
12:00-15:00 - Walne Zgromadzenie Członków PTChem
16:00-20:00 - uroczyste otwarcie Zjazdu PTChem

Wtorek 19 września 2023
9:00-11:00 - otwarcie Zjazdu
11:00-11:30 - przerwa kawowa
11:30-13:30 - sesja południowa (12 równoległych sesji tematycznych)
13:00-14:30 - obiad
14:30-16:30 - sesja popołudniowa (12 równoległych sesji tematycznych)
16:30-17:00 - przerwa kawowa
17:00-19:00 - sesja posterowa
20:00-21:30 - wydarzenie kulturalne

Środa 20 września 2023
9:00-11:00 - wykłady plenarne
11:00-11:30 - przerwa kawowa
11:30-13:30 - sesja południowa (11 równoległych sesji tematycznych)
13:00-14:30 - obiad
14:30-16:30 - sesja popołudniowa (11 równoległych sesji tematycznych)
16:30-17:00 - przerwa kawowa
17:00-19:00 - sesja posterowa
20:00-24:00 - uroczysta kolacja

Czwartek 21 września 2023
9:00-11:00 - wykłady plenarne
11:00-11:30 - przerwa kawowa
11:30-13:30 - sesja południowa (11 równoległych sesji tematycznych)
13:00-14:30 - obiad
14:30-16:30 - sesja popołudniowa (9 równoległych sesji tematycznych)
16:30-17:00 - przerwa kawowa
17:00-19:00 - sesja posterowa

Piątek 22 września 2023
9:00-11:00 - wykłady plenarne
11:00-11:30 - przerwa kawowa
11:30-13:30 - sesja południowa (3 równoległe sesje tematyczne)
13:00-14:30 - uroczyste zamknięcie Zjazdu
14:30-15:30 - obiad

Dodatkowo Forum Młodych ma się odbywać w ramach poszczególnych Sekcji.