Program ramowy

07 września
poniedziałek
08 września
wtorek
09 września
środa
10 września
czwartek
11 września
piątek
Rejestracja
Uczestników
Zjazdu

8:30-17:30
Otwarcie Zjazdu
9.00-11.00

Prof. Wiesław Puś
Prezentacja sponsora
Sesja poranna
9.00-11.00
Sesja poranna
9.00-11.00
Sesja poranna
9.00-11.00
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Przerwa kawowa
11.00-11.30
Sesja południowa
11.30-13.30
Wykłady plenarne
11:30-13:30
Prof. Karl Anker Jørgensen
Prof. Wiesław Wasiak
Prezentacja sponsora
Wykłady plenarne
11:30-13:30
Prof. Pierre Audebert
Prof. Waldemar Morawski
Prof. Zbigniew Szewczuk
Wykłady plenarne
11:30-13:30
Prof. Sławomir Filipek
Prof. Jan Zawadiak
Prof. Marek Orlik
Walne Zgromadzenie
Członków PTChem

13.00-15.00
Obiad
13.30-15.00
Obiad
13.30-15.00
Obiad
13.30-15.00
Uroczyste zakończenie
Zjazdu

13.30-14.30
Uroczyste obchody
100-lecia Oddziału
Łódzkiego PTChem

15:30-20.00
Sesja popołudniowa
15.00-17.00
Sesja popołudniowa
15.00-17.00
Sesja popołudniowa
15.00-17.00
Obiad
14.30-16.00
Sesja plakatowa
17.00-18:30
Sesja plakatowa
17.00-18:30
Sesja plakatowa
17.00-18:30
 
Koncert organowy
kościół św. Mateusza 
20:00

Forum Młodych
Uroczysta kolacja
20.00-2:00
Wycieczka Śladami łódzkich murali
I termin 9.30-11.30
II termin 11.45-13.45
III termin 14.00-16.00

Mikrosympozjum M03: Small Satelite Conference Jena-Łódź Chemistry Workshop: Recent Progress in the Organic Chemistry of Sulfur and Selenium Compounds jest przewidywane w środę 9 września.

Mikrosympozjum M02: International Mini-Symposium ‘Cycloaddition Reactions - Theory and Practice'  -  In Honor of Prof. Rolf Huisgen (Munich) on the occasion of his 100th birthday jest przewidywane w czwartek 10 września.