Program obrad sekcji

 

Szanowni Uczestnicy Zjazdu,
Informujemy, że nie ma możliwości dokonywania zmian w programie.

Wymiary posterów: FORMAT A0 w orientacji pionowej (841 x 1189 mm)
Pomimo różnych terminów odbywania się sesji posterowych w poszczególnych Sekcjach, wszyscy uczestnicy z wystąpieniem plakatowym zobowiązani są zawiesić poster we wtorek (19.09.2023 r.) w godzinach porannych i usunąć go w piątek (22.09.2023 r.) po zakończeniu Zjazdu

Wystapienie ustne
Prezentację należy przygotować w programie Microsoft Office Power Point (w wersji od 2010 wzwyż) w formacie 16:9 (panoramiczny) lub 4:3 (kwadratowy). W przypadku osób nie posiadających wymienionego oprogramowania prosimy o przygotowanie pliku w formacie pdf.
Osoby przygotowujące prezentację na stronie internetowej canva.com proszone są o jej pobranie w formacje pptx (odpowiadający prezentacji Microsoft Office Power Point). Nie należy pobierać prezentacji w formacie pdf ponieważ może to doprowadzić do zniekształcenia i przesunięcia tekstu.

Każdy uczestnik Zjazdu otrzyma znaczek z hologramem na identyfikatorze (w prawym górnym rogu), który uprawnia do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w dniach 18-22.09.2023 r. na liniach dziennych w strefie I.

 

S01 Chemia Analityczna i Środowiskowa (pdf)

S02 Chemia Biologiczna, Medyczna i  Farmaceutyczna (pdf)

S03 Chemia Fizyczna, Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych i Termodynamika (pdf)

S04 Chemia Nieorganiczna, Koordynacyjna i Bionieorganiczna (pdf)

S05 Chemia Organiczna i Metaloorganiczna (pdf)

S06 Chemia Polimerów i Biopolimerów (pdf)

S07 Chemia Radiacyjna, Radiochemia i Chemia Plazmy (pdf)

S08 Chemia Strukturalna i Krystalochemia (pdf)

S09 Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa (pdf)

S10 Chemia Żywności i Biotechnologia (pdf)

S11 Dydaktyka i Historia Chemii (pdf)

S12 Elektrochemia (pdf)

S13 Technologia Chemiczna, Inżynieria i Kataliza (pdf)