Odznaka Honorowa PTChem

 

Prof. dr hab. Roman Mierzecki

Profesor Roman Mierzecki urodził się 24 grudnia 1921 roku we Lwowie. W 1949 roku ukończył studia na Politechnice Łódzkiej pod kierunkiem Profesor Alicji Dorabialskiej, a w roku 1984 otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Jego aktywność naukowa dotyczy obszaru chemii fizycznej, fizyki chemicznej oraz spektroskopii (głównie IR i Ramana), a także historii chemii. Pracował na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1965-1992 w Pracowni Oddziaływań Międzymolekularnych kierowanej przez prof. Zbigniewa Kęckiego. Kierował Zakładem Dydaktycznym Chemii Fizycznej. W latach 1980-2012 był przewodniczącym Sekcji Historii Chemii PTChem.
W 2014 roku otrzymał nagrodę im. Wojciecha Świętosławskiego przyznawaną przez Warszawski Oddział PTChem. Dwukrotnie został uhonorowany Medalem Okolicznościowym PTChem (2003 i 2010).
Poza pracą naukową i dydaktyczną, wraz z żoną Anną Mierzecką popularyzował wiedzę na temat fizyki chemii i historii nauki. Wydane zostały opowiadania zebrane w książkach pod tytułami „Wiedzą opętani”, „I uczeni są ludźmi”, kierowane do młodzieży, oraz powieści biograficzne autorstwa Anny Mierzeckiej „Patrz w serce, rzecz o braciach Śniadeckich” oraz „Tragedia Antoniego Lavoisier”.