Ważne terminy

 

....    –   Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń przez formularz elektroniczny (prawy górny róg strony)

.....    –   Zakończenie okresu niższej opłaty konferencyjnej

........  –   Zakończenie przyjmowania abstraktów

...........  –   Zakończenie przyjmowania opłat za Zjazd

...........  –   Informacja o programie obrad w sekcjach i formie zgłoszonej prezentacji

15.09.2024   –   Uroczyste rozpoczęcie 65. Zjazdu Naukowego PTChem

20.09.2024     –   Uroczyste zakończenie 65. Zjazdu Naukowego PTChem