Ważne terminy

05.02.2020 – Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń
31.05.2020 – Zakończenie okresu niższej opłaty konferencyjnej
01.06.2020 – Zakończenie przyjmowania streszczeń
30.06.2020 – Zakończenie rejestracji bez streszczeń
30.06.2020 – Informacja o programie obrad w sekcjach i formie zgłoszonej prezentacji
15.07.2020 – Końcowy termin potwierdzenia formy prezentacji uczestnikom, którzy zgłosili abstrakt(y)
07.09.2020 – Rozpoczęcie 63. Zjazdu Naukowego PTChem
11.09.2020 – Zakończenie 63. Zjazdu Naukowego PTChem