Ważne terminy

 

12.04.2023    –   Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń przez formularz elektroniczny (prawy górny róg strony)

28.07.2023    –   Zakończenie okresu niższej opłaty konferencyjnej

28.07.2023  –   Zakończenie przyjmowania abstraktów

30.07.2023  –   Zakończenie przyjmowania opłat za Zjazd

14.08.2023  –   Informacja o programie obrad w sekcjach i formie zgłoszonej prezentacji

18.09.2023   –   Uroczyste rozpoczęcie 65. Zjazdu Naukowego PTChem

22.09.2023     –   Uroczyste zakończenie 65. Zjazdu Naukowego PTChem