Ważne terminy

 

01.03.2022   –   Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń przez formularz elektroniczny

31.05.2022   –   Zakończenie okresu niższej opłaty konferencyjnej

30.06.2022   –   Zakończenie przyjmowania abstraktów

15.07.2022   –   Zakończenie przyjmowania opłat za zjazd

16.07.2022   –   Informacja o programie obrad w sekcjach i formie zgłoszonej prezentacji

12.09.2022   –   Uroczyste rozpoczęcie 64. Zjazdu Naukowego PTChem

16.09.2022   –   Uroczyste zakończenie 64. Zjazdu Naukowego PTChem