Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Ważne terminy

 

18 marca 2024    –   Rozpoczęcie rejestracji i przyjmowania streszczeń przez formularz elektroniczny (prawy górny róg strony)

30 czerwca 2024    –   Zakończenie okresu niższej opłaty konferencyjnej

30 czerwca 2024   –   Zakończenie przyjmowania abstraktów

10 września 2024  –   Zakończenie przyjmowania opłat za Zjazd

15 lipca 2024  –    Informacja o programie obrad w sekcjach i formie zgłoszonej prezentacji

15 września 2024  –   Uroczyste rozpoczęcie 66. Zjazdu Naukowego PTChem

20 września 2024    –   Uroczyste zakończenie 66. Zjazdu Naukowego PTChem