Sekcje i przewodniczący sekcji

 

S01 Chemia Analityczna i Środowiskowa
prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK)
dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK
 

S02 Chemia Biologicznej, Medycznej i  Farmaceutycznej
dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. PWr
dr hab. Daniel Gackowski, prof. CM UMK
 

S03 Chemia Fizyczna, Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych i Termodynamika
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (UMCS)
prof. dr hab. Marzena Dzida (UŚ)
prof. dr hab. Wojciech Kujawski (UMK)
 

S04 Chemia Nieorganiczna, Koordynacyjna i Bionieorganiczna
dr hab. Alina Bieńko, prof. UWr
prof. dr hab. Iwona Łakomska (UMK)
 

S05 Chemia Organiczna i Metaloorganiczna
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska (PŁ)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (UŁ)
prof. dr hab. Jacek Ścianowski (UMK)
 

S06 Chemia Polimerów i Biopolimerów
dr hab. Marek Brzeziński, prof. CBMiM PAN
prof. dr hab. Alina Sionkowska (UMK)
 

S07 Chemia Radiacyjna, Radiochemia i Chemia Plazmy
dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH
dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK
 

S08 Chemia Strukturalna i Krystalochemia
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO
dr Anna Kozakiewicz-Piekarz (UMK)
 

S09 Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa
prof. dr hab. Marcin Hoffman (UAM)
prof. dr hab. Maria Barysz (UMK)
 

S10 Chemia Żywności i Biotechnologia
dr Małgorzata Starowicz (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN)
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK
 

S11 Dydaktyka i Historia Chemii
dr Paweł Bernard, prof. UJ
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK 
 

S12 Elektrochemia
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (UŁ)
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK
 

S13 Technologia Chemiczna, Inżynieria i Kataliza
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. IKIFP PAN
dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK 
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK
 

S14 Sekcja Młodych
prof. dr hab. Jacek Lipok (UO)
mgr Tomasz Kostrzewa (GUMed)
dr Andrzej Wolan (UMK)