Sekcje i przewodniczący sekcji

 

S01 Chemia Analityczna i Środowiskowa
prof. dr hab. Bogusław Buszewski (UMK, Toruń)
prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska (PŚ, Gliwice) - Honorowa Przewodnicząca
dr hab. Magdalena Ligor, prof. UMK (UMK, Toruń)
 

S02 Chemia Biologiczna, Medyczna i  Farmaceutyczna
dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. PWr (PWr, Wrocław)
dr hab. Daniel Gackowski, prof. CM UMK
 

S03 Chemia Fizyczna, Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych i Termodynamika
prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska (UMCS, Lublin)
prof. dr hab. Marzena Dzida (UŚ, Katowice)
prof. dr hab. Wojciech Kujawski (UMK, Toruń)
 

S04 Chemia Nieorganiczna, Koordynacyjna i Bionieorganiczna
prof. dr hab. Alina Bieńko (UWr, Wrocław)
prof. dr hab. Iwona Łakomska (UMK, Toruń)
 

S05 Chemia Organiczna i Metaloorganiczna
prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska (PŁ, Łódź)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (UŁ, Łódź)
prof. dr hab. Jacek Ścianowski (UMK, Toruń)
 

S06 Chemia Polimerów i Biopolimerów
dr hab. Marek Brzeziński, prof. PAN (CBMiM PAN, Łódź)
prof. dr hab. Alina Sionkowska (UMK, Toruń)
 

S07 Chemia Radiacyjna, Radiochemia i Chemia Plazmy
dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO (UO, Opole)
dr hab. Katarzyna Szarłowicz, prof. AGH (AGH, Kraków)
dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK (UMK, Toruń)
 

S08 Chemia Strukturalna i Krystalochemia
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO (UO, Opole)
dr Anna Kozakiewicz-Piekarz (UMK, Toruń)


S09 Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa
prof. dr hab. Bogumił Jeziorski (UW, Warszawa) - Honorowy Przewodniczący
prof. dr hab. Marcin Hoffman (UAM, Poznań)
prof. dr hab. Maria Barysz (UMK, Toruń)
 

S10 Chemia Żywności i Biotechnologia
dr Małgorzata Starowicz (IRZiBŻ PAN, Olsztyn)
dr hab. Aneta Jastrzębska, prof. UMK (UMK, Toruń)
 

S11 Dydaktyka i Historia Chemii
dr Paweł Bernard, prof. UJ (UJ, Kraków)
dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK (UMK, Toruń)
 

S12 Elektrochemia
prof. dr hab. Sławomira Skrzypek (UŁ, Łódź)
dr hab. Małgorzata Szultka-Młyńska, prof. UMK (UMK, Toruń)
 

S13 Technologia Chemiczna, Inżynieria i Kataliza
dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj, prof. PAN (IKIFP PAN, Kraków)
dr hab. Urszula Kiełkowska, prof. UMK (UMK, Toruń)
dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK (UMK, Toruń)
 

S14 Sekcja Młodych
prof. dr hab. Jacek Lipok (UO, Opole)
mgr Tomasz Kostrzewa (GUMed, Gdańsk)
dr Andrzej Wolan (UMK, Toruń)