Sekcje Zjazdu i współprzewodniczący

S01. Chemia Organiczna i Metaloorganiczna
Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. Marcin Jasiński (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)

S02. Chemia Bioorganiczna, Medyczna i Farmaceutyczna
Prof. dr hab. Barbara Nawrot (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)

S03. Chemia Polimerów i Biopolimerów
Prof. dr hab. Tadeusz Biela (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)
Prof. dr hab. Barbara Trzebicka (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
 
S04. Chemia Nieorganiczna, Koordynacyjna, Bionieorganiczna i Supramolekularna
Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Budzisz (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Farmaceutyczny)
Dr Marek Brzeziński (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)

S05. Chemia Analityczna i Środowiska
Dr hab. Grażyna Chwatko, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. inż. Joanna Kałużna-Czaplińska (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)

S06. Biotechnologia, Chemia Żywności, Kosmetyczna, Gospodarcza i Przemysłowa
Dr hab. inż. Anna Diowksz, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności)
Dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej)

S07. Chemia Fizyczna
Dr hab. inż. Piotr Ulański, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)

S08. Kataliza, Chemia Powierzchni i Plazmy
Dr hab. inż. Paweł Mierczyński, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Prof. dr hab. Maciej Szaleniec (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie)

S09. Elektrochemia
Prof. dr hab. Witold Ciesielski (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. Jan Migdalski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

S10. Chemia Teoretyczna i Komputerowa
Prof. dr hab. inż. Piotr Paneth (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. Anna Ignaczak, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)

S11. Krystalografia, Chemia Strukturalna i Metody Spektroskopowe
Prof. dr hab. Marcin Palusiak (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Dr hab. Marta Dudek (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi)

S12. Chemia Jądrowa i Radiacyjna
Dr hab. inż. Magda Długosz-Lisiecka, prof. uczelni (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. uczelni (Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii)

S13. Nanocząstki, Nanostruktury i Chemia Materiałowa
Dr hab. Ireneusz Piwoński, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Prof. dr hab. inż. Grażyna Gryglewicz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)

S14. Dydaktyka i Historia Chemii
Dr hab. Robert Zakrzewski, prof. uczelni (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii)
Dr Paweł Bernard (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)

S15. Forum Młodych
Dr hab. Jacek Lipok, prof. uczelni (Uniwersytet Opolski , Instytut Chemii – opiekun Forum Młodych)
Dr Greta Utecht-Jarzyńska (Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii – przewodnicząca Forum Młodych)
Dr Aneta Wróblewska (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
Dr inż. Tomasz Gozdek (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Dr inż. Michał Binczarski (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)
Mgr Tomasz Kostrzewa (Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Lekarski)
Mgr inż. Paulina Filipczak (Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny)