Sekcje Zjazdu i opiekunowie

 

S01. Chemia Organiczna i Metaloorganiczna

Prof. dr hab. Barbara Gawdzik (UMCS, Lublin)

Prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz (UMCS, Lublin)

 

S02. Chemia Medyczna, Farmaceutyczna i Bioorganiczna

Prof. dr hab. n. farm. Dariusz Matosiuk (UM, Lublin)

Prof. dr hab. Rafał Latajka (PWr, Wrocław)

 

S03. Chemia Polimerów i Biopolimerów

Dr hab. Beata Podkościelna prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Dr hab. Tadeusz Biela prof. uczelni (CBMiM PAN, Łódź)

 

S04. Chemia Nieorganiczna, Koordynacyjna, Bionieorganiczna i Supramolekularna

Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska (UMCS, Lublin)

Dr hab. Alina Bieńko prof. uczelni (UWr, Wrocław)

 

S05. Elektrochemia i elektroanaliza

Prof. dr hab. Agnieszka Nosal-Wiercińska (UMCS, Lublin)

Dr hab. Krzysztof Miecznikowski, prof. uczelni (UW, Warszawa)

 

S06. Chemia Fizyczna

Prof. dr hab. Anna Zdziennicka (UMCS, Lublin)

Prof. dr hab. Marzena Dzida (US, Katowice)

 

S07. Chemia Żywności i Biotechnologia

Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej prof. uczelni (UP, Lublin)

Dr Małgorzata Starowicz (IRZiBŻ PAN, Olsztyn)

 

S08. Chemia Analityczna i Środowiskowa oraz Metody Chromatograficzne

Prof. dr hab. Andrzej Dawidowicz (UMCS, Lublin)

Prof. dr hab. n. farm. Ireneusz Sowa (UM, Lublin)

 

S09. Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych i Chemia Stosowana

Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, UMCS, Lublin)

Dr hab. Piotr Nowicki, prof. uczelni (UAM, Poznań)

 

S10. Kataliza, Inżynieria i Technologia Chemiczna 

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, (UMCS, Lublin)

Prof. dr hab. Renata Tokarz-Sobieraj (IKiFP PAN, Kraków)

 

S11. Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk, (IKiFP PAN, Kraków)

Prof. dr hab. inż. Wojciech Bartkowiak (PWr, Wrocław)

 

S12. Krystalografia, Chemia Strukturalna

Prof. dr hab. Anna Kozioł (UMCS, Lublin)
Dr hab. Krzysztof Ejsmont prof. uczelni (UO, Opole)

 

S13. Chemia Plazmy, Chemia Radiacyjna i Radiochemia

Dr hab. Konrad Terpiłowski prof. uczelni (UMCS, Lublin)

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk (PW, Warszawa)

 

S14. Agrochemia

Dr hab. Piotr Rusek (INS, Puławy)

Dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. uczelni (UP, Lublin)

 

S15. Chemia w Technikach Światłowodowych

Dr hab. Paweł Mergo, prof. uczelni  (UMCS, Lublin)

Dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz prof. uczelni  (PW, Warszawa)

 

S16. Dydaktyka i Historia Chemii

Dr hab. Maciej Janiuk (UMCS, Lublin)

Prof. dr hab. Hanna Gulińska (UAM, Poznań)

 

S17. Sekcja Chemii Biologicznej

Dr hab. inż. Marcin Poręba, prof. uczelni  (PWr, Wrocław) 

Dr hab. n. farm. Monika Pitucha prof. uczelni (UM, Lublin)

 

Forum Młodych

Dr hab. Agnieszka Kierys (UMCS, Lublin)  –  opiekun Forum Młodych

Prof. dr hab. Jacek Lipok, (UO, Opole) –  opiekun Forum Młodych PTChem

Mgr Tomasz Kostrzewa  (GUM, Gdańsk)  –  przewodniczący Sekcji Młodych PTChem


Ze względów organizacyjnych obrady niektórych Sekcji zostaną połączone:

- obrady Sekcji S11. Chemia Teoretyczna i Obliczeniowa odbędą się w ramach Sekcji S06. Chemia Fizyczna
- obrady Sekcji S14. Agrochemia odbędą się w ramach  Sekcji S04. Chemia Nieorganiczna, Koordynacyjna, Bionieorganiczna i Supramolekularna
- obrady Sekcji S15. Chemia w Technikach Światłowodowych odbędą się w ramach Sekcji S06. Chemia Fizyczna
-
obrady Sekcji S17. Sekcja Chemii Biologicznej odbędą się w ramach Sekcji S02. Chemia Medyczna, Farmaceutyczna i Bioorganiczna

Wszystkie zaakceptowane abstrakty pozostają w sekcjach zgłoszonych przez Autorów.