Komitet honorowy


Minister Edukacji i Nauki – Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. uczelni
Prezydent Miasta Lublin – Krzysztof Żuk
Wojewoda Lubelski – Lech Sprawka
Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski
Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej – Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Rektor Politechniki Lubelskiej – Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. dr hab. Wojciech Załuska
Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Puławy – Jacek Janiszek
Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach - Prof. dr hab. inż. Janusz Igras
Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Akademii Nauk – Prof. dr hab. Cezary Sławiński, czł. koresp. PAN
Prezes Lubelskiego Towarzystwa Naukowego – Prof. dr hab. Andrzej Wac-Włodarczyk
Prezes Honorowy PTChem – Prof. dr hab. Zbigniew Galus
Prezes Zarządu Głównego PTChem – Prof. dr hab. Izabela Nowak
Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 2016-2018 – Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 2010-2015 – Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 2005-2009 – Prof. dr hab. inż. Paweł Kafarski
Prezes Zarządu Głównego PTChem w latach 1995-1997 – Prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski
Prezes Zarządu Głównego PTChem w roku 2004 – Prof. dr hab. Władysław Rudziński