Nagrody PTChem

 

NAGRODA za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w roku 2022
dr hab. Marcin Runowski, prof. UAM (UAM, Poznań)

NAGRODA za wyróżnioną rozprawę doktorską w dziedzinie chemii obronioną w roku 2022
dr inż. Mikołaj J. Janicki (PW, Wrocław)

NAGRODA za wyróżnioną pracę magisterską obronioną w roku 2022
mgr inż. Roman M. Gańczarczyk (PW, Warszawa)

NAGRODA im. Bronisława Znatowicza
dr hab. Joanna Kurczewska, prof. UAM (UAM, Poznań)

NAGRODA im. Jacka Gawrońskiego
mgr inż. Adam Cieśliński

NAGRODA im. Jacka Rychlewskiego
mgr Tomasz Bednarek

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Zofii Matysikowej 2023

dr Dulska Daniela – oddział poznański
dr Klimaszewski Krzysztof – oddział łódzki
mgr inż. Kajda Barbara – oddział krakowski
mgr Januszewska Dorota – oddział gdański
mgr Ziemichód Marek – oddział lubelski
dr Ziaja Przemysław – oddział warszawski

Olimpijczycy 2023

(55. Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna (IChO) w Zurychu)
Złoty Medal, 6 miejsce na świecie - Michał Lipiec, uczeń trzeciej klasy V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Srebrny Medal - Piotr Olbryś, uczeń trzeciej klasy XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie
Srebrny Medal - Szymon Różański, uczeń czwartej klasy Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu
Medal brązowy - Mikołaj Warda, uczeń trzeciej klasy XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie