Rejestracja

UWAGA: NIE MA MOŻLIWOŚCI DOSYŁANIA ABSTRAKTÓW ODDZIELNIE!

Informacje ogólne

Wystąpienie konferencyjne


Wystąpienie konferencyjne nr 1
Sekcja
Prezentacja
Wyczyść
Wystąpienie konferencyjne nr 2
Sekcja
Prezentacja
Wyczyść

Dane do faktury VAT (OPCJONALNIE)

OPŁATA ZJAZDOWA

Członkostwo PTChem
Termin dokonania opłaty
WYSOKOŚĆ OPŁATY (PLN)
KWOTA NETTO