Rejestracja na 65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Informacje ogólne

Uczestnictwo osoby towarzyszącej:
Jednodniowy udział:
Członkostwo PTChem
LAUREACI MEDALI PTChem (zwolnieni z opłaty zjazdowej)
LAUREACI NAGRÓD PTChem (zwolnieni z opłaty za 1 dzień)

Rodzaj diety

Terminy obiadów

Udział w imprezach towarzyszących w ramach opłaty zjazdowej:

Wydarzenie kulturalne - spektakl "Kręci się?!"

Wycieczki po Toruniu (szczegółowy plan w zakładce Wycieczki)

Imprezy towarzyszące (dodatkowo płatne) - ceny i szczegółowe informacje w zakładce Wycieczki

Dom Legend Toruńskich

Szafarnia, Ośrodek Chopinowski - program Chopin dla Dorosłych

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu, Pracownia Zielarska Anny Wazówny i zabawy strzeleckie

FORT IV - wieczorne zwiedzanie z pochodniami

Dane do faktury VAT (opcjonalnie)

OPŁATA ZJAZDOWA

Opłata zjazdowa
zł do zapłaty