Informacje dla Autorów prezentujących

 

Wystąpienia ustne

Czasy wystąpień ustnych z dyskusją:

  • wykład plenarny (WP) 45 lub 30 min,
  • wykład sekcyjny (WS) 30 min,
  • komunikat sekcyjny (KS) 15 min.

Prosimy o pozostawienie kilku minut na przeprowadzenie dyskusji. Preferowanym jest aby prezentacje przygotować na nośniku USB, z racji napiętego programu nie jest zalecane korzystanie z własnego komputera. Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia w odpowiedniej Sali najpóźniej jedną sesję przed występem. Zalecane jest aby osoba prezentująca przybyła do sali odpowiednio wcześniej aby móc skontaktować się z przewodniczącym sesji i zapoznać się z obsługą multimediów. W każdej sali dostępny jest sprzęt komputerowy pracujący w środowisku Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym.

Prezentacje plakatowe

Maksymalny rozmiar plakatu – A0 w orientacji pionowej. Prosimy o umieszczenie plakatów w dniu prezentacji najpóźniej 1 godzinę przed sesją plakatową. Plakaty należy umieszczać zgodnie z numeracją na tablicach. Prezentacje powinny być zdjęte po zakończeniu sesji. Akcesoria do umieszczania plakatów będą Autorom udostępnione. Zalecane jest aby Autorzy byli obecni przy plakacie w trakcie sesji.

 

Szablon abstraktu (docx)