Informacje dla Autorów prezentujących

Wystąpienia ustne

Czasy wystąpień ustnych z dyskusją:

  • wykład plenarny (WP) 45 min,
  • wykład sekcyjny (WS) 25 - 30 min,
  • komunikat sekcyjny (KS) 15 min,
  • flash communications 3 min

Prosimy o pozostawienie kilku minut na przeprowadzenie dyskusji. Preferowanym jest aby prezentacje przygotować na nośniku USB, z racji napiętego programu nie jest zalecane korzystanie z własnego komputera i wgrywanie prezentacji po rozpoczęciu obrad. Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia w odpowiedniej Sali najpóźniej jedną sesję przed wystąpieniem. Zalecane jest aby osoba prezentująca przybyła do sali odpowiednio wcześniej aby móc skontaktować się z przewodniczącym Sesji i zapoznać się z obsługą multimediów. W każdej sali dostępny jest sprzęt komputerowy pracujący w środowisku Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym.

Prezentację należy przygotować w programie Microsoft Office Power Point(w wersji od 2010 wzwyż). W przypadku osób nie posiadających wymienionego oprogramowania prosimy o przygotowanie pliku w formacie pdf.

Osoby przygotowujące prezentację na stronie internetowej canva.com proszone są o jej pobranie w formacje pptx (odpowiadający prezentacji Microsoft Office Power Point). Nie należy pobierać prezentacji w formacie pdf ponieważ może to doprowadzić do zniekształcenia i przesunięcia tekstu.

Wszystkie prezentacje zostaną usunięte po zakończonych obradach.
 

Prezentacje plakatowe

Wymiary posterów: Orientacja pionowa, maksymalny wymiar: 1000 x 1250 mm.

Akcesoria do umieszczania plakatów będą Autorom udostępnione. Zalecane jest aby Autorzy byli obecni przy plakacie w trakcie trwania właściwej Sesji posterowej.