Informacje dla Autorów prezentujących

Wystąpienia ustne

Czasy wystąpień ustnych z dyskusją:

  • wykład plenarny (WP) 45 lub 30 min,
  • wykład sekcyjny (WS) 30 min,
  • komunikat sekcyjny/ustny (KS) 15 min.

Uprzejmie prosimy, aby prezentacje przygotować na nośniku USB. Z uwagi na napięty program obrad, nie jest zalecane korzystanie z prywatnego komputera. Prezentacja powinna być dostarczona do osoby obsługującej multimedia, w odpowiedniej sali, najpóźniej jedną sesję przed występem. Prosimy również o wcześniejsze zapoznanie się z obsługą multimediów. W każdej sali dostępny jest sprzęt komputerowy pracujący w środowisku MS Windows (PowerPoint, Adobe Acrobat) z projektorem i wskaźnikiem laserowym.


Prezentacje plakatowe

Maksymalny rozmiar plakatu to format A0 w orientacji pionowej. Prosimy o umieszczenie plakatów w dniu prezentacji najpóźniej 1 godzinę przed sesją plakatową, zgodnie z numeracją na tablicach. Prezentacje powinny być zdjęte po zakończeniu sesji. Akcesoria do mocowania plakatów będą Autorom udostępnione. Prosimy Autorów o obecność przy plakatach w trakcie trwania sesji.