Miejsce obrad

Obchody 100-lecia Oddziału Łódzkiego PTChem oraz obrady 63. Zjazdu Naukowego PTChem odbędą się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 171/173.

  • Walne Zgromadzenie Członków PTChem – Aula A2
  • Obchody 100-lecia Oddziału Łódzkiego – Aula A1
  • Otwarcie Zjazdu – Aula A1
  • Obrady Zjazdu – Aule i sale dydaktyczne

Miejsce obrad 63. Zjazdu PTChem