Miejsce obrad

 

Otwarcie oraz Obrady Sekcji 64. Zjazdu Naukowego PTChem odbędą się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pl. M. Curie-Skłodowskiej 2-5 na Wydziałach: Prawa i Administracji, Ekonomii, Chemii oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki. Szczegółowe informacje zostaną podane w programie obrad poszczególnych Sekcji zjazdu.