Informacje dla Wystawców

 

 

 

Plan rozmieszczenia Firm w Auli UMK (pdf)

 

 

Prezentacje Sponsorów i Wystawców (pdf)

 

 

 

Uwaga: przedstawicieli Wystawców obowiązuje rejestracja na Zjazd!

 

Zapraszamy Firmy do prezentacji aparatury naukowo-badawczej, sprzętu i odczynników chemicznych oraz literatury naukowej i technicznej związanej z tematyką 65. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbędzie się w Toruniu w dniach 18-22.09.2023 r.

Wystawcom oferowane jest standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne. Koszt wynajęcia stoiska wystawowego wynosi 3000 PLN netto.

Dodatkowo opłata zawiera:

  • reklama firmy w materiałach Zjazdowych,
  • umieszczenie informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
  • umieszczenie plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad.


Uwaga!
Osoby reprezentujące Firmy powinny uiścić opłatę z tytułu uczestnictwa w konferencji.

  • koszt uczestnictwa jednej osoby - wystawcy (opłata rejestracyjna, catering, udział w imprezach towarzyszących): 1500 zł netto.

Warunkiem udziału w wystawie jest przesłanie do 28 lipca 2023 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną na adres mbarwiolek@umk.pl lub bocian@chem.umk.pl oraz dokonanie do 28 lipca 2023 r. wpłaty na konto bankowe Zarządu Głównego PTChem.

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16
00-227 Warszawa

Bank BNP Paribas Nr konta: 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
z dopiskiem: 65 Zjazd PTChem

Adres do korespondencji:

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń

mbarwiolek@umk.pl, tel. 451 055 478