Kontakt

 

Adres do korespondencji dla sponsorów i wystawców:

Dr hab. Magdalena Barwiołek, prof. UMK
Katedra Chemii Analitycznej i Spektroskopii Stosowanej
Wydział Chemii 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
ul. Gagarina 7
87-100 Toruń
mbarwiolek@umk.pl, tel. 451 055 478