Kontakt

Polskie Towarzystwo Chemiczne

Adres siedziby: ul. Freta 16, 00-227 Warszawa
Adres e-mail: biuro@ptchem.pl
Telefon (w sprawach płatności): 22 831-13-04


Komitet Organizacyjny Zjazdu
e-mail: zjazd64@ptchem.pl