Minisympozja

M01. Minisympozjum Chemii Atmosfery i Zielonej Chemii im. Prof. Tadeusza Paryjczaka
Dr hab. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ, Wydział Chemiczny PŁ

M02. International Mini-Symposium ‘Cycloaddition Reactions - Theory and Practice' - In Memoriam of Prof. Rolf Huisgen (Munich) 1920-2020
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii UŁ

M03. Small Satelite Conference Jena-Łódź Chemistry Workshop: Recent Progress in the Organic Chemistry of Sulfur and Selenium Compounds (the Alexander von Humboldt Foundation Project 'Institutspartnerschaft 2018-2021')
Prof. dr hab. Wolfgang Weigand, University of Jena
Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, Wydział Chemii UŁ