Minisympozjum Chemii Atmosfery i Zielonej Chemii

Minisympozjum Chemii Atmosfery i Zielonej Chemii im. Prof. Tadeusza Paryjczaka
Dr hab. Agnieszka Ruppert, prof. PŁ, Wydział Chemiczny PŁ