65. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego