Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Program „Diamentowy Sponsor”

 


Promocja przed i po konferencji:

 • oficjalny tytuł „ DIAMENTOWEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji,
 • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu,
 • umieszczenie reklamy Sponsora w materiałach konferencyjnych.

Promocja podczas konferencji:

 • możliwość prezentacji Firmy (20 minut podczas obrad plenarnych konferencji),
 • odczytanie nazwy sponsora podczas uroczystego rozpoczęcia konferencji,
 • możliwość ustawienia informacji wizualnej typu „roll up” w budynkach obrad,
 • możliwość umieszczenia plakatów/banerów reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników,
 • możliwość informacji o Sponsorze w formie pokazu slajdów lub video podczas przerw,
 • wystawienie ulotek reklamowych firmy w budynkach obrad,
 • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

Udział w konferencji:

 • bezpłatny udział w konferencji 3 pracowników firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących),
 • w przypadku wyboru udziału w dwóch Wydarzeniach (Zjazd i Kongres) oferowana jest możliwość stoiska wystawowego w Politechnice Poznańskiej i w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wpłaty:
Tytuł Diamentowego Sponsora Zjazdu PTChem otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 20 000 PLN netto.
Tytuł Diamentowego Sponsora Zjazdu PTChem oraz Kongresu Technologii Chemicznej otrzymuje firma, która dokonała wpłaty w kwocie minimum 30 000 PLN netto.