Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz

 

Absolwentka chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, chemik analityk. Członek z wyboru Komitetu Chemii Analitycznej PAN, przewodnicząca zespołu Chemometria i Metrologia Chemiczna KChA PAN, v-ce przewodnicząca zespołu Analizy Spektralnej KChA PAN. Członek European Virtual Instiute of Speciation Analysis. Autoryzowany wykładowca z zakresu Metrology in Chemistry, Europejska Federacja Nauczycieli Akademickich w dziedzinie Metrologia w Chemii. V-ce prezes Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego im. Juliusza Aleksandrowicza.
Profesor wizytujący w China University of Geosciences, Wuhan, China, 2007 i University College of Cape Breton, Sydney, Nova Scotia, Canada, 2001. Przebywała także na krótkoterminowych pobytach w European Commission  JRC IRMM, Geel Belgia, od 2004 do 2016, 4 razy w każdym roku.

Zainteresowania naukowe koncentruje głównie na opracowywaniu i optymalizacji nowych metod analitycznych dotyczących oznaczania różnorodnych składników w próbkach środowiskowych, biologicznych, żywności oraz płynach i tkankach ustrojowych. Przed uzyskaniem habilitacji zajmowała się przede wszystkim opracowaniem nowych metod analitycznych dotyczących oznaczania różnorodnych składników wody, które wdrażane do norm polskich, umożliwiły ocenę stanu czystości wody do picia, wód powierzchniowych, podziemnych i mineralnych. Po habilitacji poszerzyła swoje zainteresowania analityczne o zastosowanie spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS), zaawansowanych technik sprzężonych (HPLC/ICP-MS) oraz ablacji laserowej połączonej z ICP-MS do oznaczania śladowych składników nieorganicznych w różnych obiektach (próbki środowiskowe, żywności, biologiczne i kliniczne). W 2003 roku utworzyła Pracownię Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, przekształconą w Zakład Analizy Śladowej, w której do 2000 r. była kierownikiem. Podczas aktywności w zakładzie przeprowadzono następujące promocje naukowe: 3 prace habilitacyjne; 9 ukończonych rozpraw doktorskich; 80 prac magisterskich i 30 prac licencjackich. Aktywnie uczestniczy w europejskim programie TrainMiC, poświęconym budowaniu infrastruktury metrologicznej oraz szerzeniu wiedzy w zakresie metrologii chemicznej. Opublikowała około 120 artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach z listy JCR (w tym 60 związanych ze spektrometrią mas), jest autorem i redaktorem kilku monografii poświęconych analizie śladowej ze szczególnym uwzględnieniem analizy specjacyjnej, a także dba o popularyzację nauki, publikując  prace w fachowych czasopismach analitycznych. Prezentuje swoje prace na prestiżowych konferencjach naukowych na trzech kontynentach: International Symposium on Environmental Analytical Chemistry (Hamburg,2006; Gdańsk,2008); Asia–Pacific Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (Bangkok,2006), European Winter Conference on Plasma Spectrochemistry (Graz,2009; Saragosa, 2011; Kraków, 2013, Pau, 2019) International Conference on the  Biogeochemistry of Trace Elements (Guelph, Canada, 2001; Uppsala, 2003; Pekin, 2007), Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry (Loen, Norway, 2010), BNASS/TraceSpec - The TANDEM Conference (University of Aberdeen, Scotland, 2014), Ionisation Principles in Organic and Inorganic Mass Spectrometry Conference, (Longyearbyen, Svalbard, Norway, 2015). World Congress on MASS SPECTROMETRY, (London, 2017, UK; Roma, 2018.