Zapraszamy do uczestnictwa w XI Kongresie Technologii Chemicznej
Jubileusz 90 urodzin Profesora Zbigniewa Galusa

Program „Srebrny Sponsor”

 

Promocja przed i po konferencji:

  • oficjalny tytuł „ SREBRNEGO” Sponsora konferencji wraz z prawem posługiwania się nim we własnych działaniach promocyjnych,
  • umieszczenie logo Sponsora z podkreśleniem rodzaju sponsoringu i URL do strony WWW Sponsora we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych konferencji zamieszczonych na stronie internetowej Zjazdu.

Promocja podczas konferencji:

  • umieszczenie materiałów promocyjnych Sponsora w pakietach konferencyjnych dla uczestników,
  • umieszczenie logo Sponsora w materiałach konferencyjnych,
  • standardowe stoisko wystawowe, które wyposażone będzie w stoły, krzesła, oświetlenie, dostęp do internetu (Wi-Fi) oraz zasilanie elektryczne.

Udział w konferencji:

  • bezpłatny udział w konferencji 1 pracownika firmy Sponsora (opłata rejestracyjna, streszczenie prac, catering, udział w imprezach towarzyszących),
  • w przypadku wyboru udziału w dwóch Wydarzeniach (Zjazd i Kongres) oferowana jest możliwość stoiska wystawowego w Politechnice Poznańskiej i w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wpłaty:
Tytuł Srebrnego Sponsora Zjazdu PTChem otrzymuje firma, która dokonała wpłaty na rzecz Zjazdu w kwocie minimum 8 000 PLN netto.
Tytuł Srebrnego Sponsora Zjazdu PTChem oraz Kongresu Technologii Chemicznej otrzymuje firma, która dokonała wpłaty w kwocie minimum 12 000 PLN netto.