Warsztaty dydaktyczne

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach dydaktycznych, które będą odbywały się w ramach tegorocznego Zjazdu. Warsztaty będą poświęcone dydaktyce akademickiej na kierunkach STEM (czyli Science, Technology, Engineering, Mathematics), będą wydarzeniem upowszechniającym projekt Erasmus plus Partnerstwo Strategiczne STEM-CPD@EUni.

Warsztaty odbędą się w poniedziałek 12.IX. w godzinach 14:45-17:00 oraz w czwartek 15.IX. w godzinach 11:30-13:45. Będą prowadzone przez prof. Iwonę Maciejowską i dr Bartosza Trzewika, pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rejestracji na wybrane warsztaty można dokonać pod adresem: https://forms.office.com/r/uzPQzAAAna


Poniedziałek, prof. Iwona Maciejowska

„Dobry feedback jako niezbędny element oceniania wspierającego uczenie się”

Chyba wszyscy stosujemy wejściówki, kolokwia, egzaminy, oceny z prac w celu zmotywowania studentów do nauki. Niestety. W wielu przypadkach kończy się to zastosowaniem zasady 3xZ „Zakuć, Zdać, Zapomnieć” (którą chcielibyśmy zmienić w formułę 4xZ „Zrozumieć, Zapamiętać, Zdać, Zastosować”), a w innych sytuacjach –  drogą na skróty poprzez plagiat, ściąganie itd. W trakcie interaktywnych warsztatów spróbujemy wspólnie wypracować zasady udzielania studentom chemii i kierunków pokrewnych informacji zwrotnych / opinii o ich pracy wspierających ich proces kształcenia. Oprzemy się na przykładzie monitorowania pracy studentów podczas zajęć laboratoryjnych oraz oceniania ich sprawozdań.


Czwartek, prof. Iwona Maciejowska, dr Bartosz Trzewik

„Jak mówić, żeby studenci nas rozumieli i jak słuchać, żeby studenci do nas mówili?”

Komunikacja interpersonalna występuje na każdym etapie procesu dydaktycznego i na każdym etapie może być zakłócona, co powoduje dodatkowy, niepotrzebny wydatek sił i czasu zarówno nauczycieli, jak  i studentów. W trakcie interaktywnych warsztatów porozmawiamy między innymi o klarowności przekazu, niezmiernie ważnej przy formułowaniu instrukcji dla uczestników zajęć dydaktycznych oraz o dwustronności skutecznej komunikacji. W kontekście nauczania chemii i przedmiotów pokrewnych, przedyskutujemy różne rodzaje pułapek utrudniających zrozumienie wypowiedzi, a w tym: podwójne znaczenia słów (potoczne i naukowe), ograniczenia znaczenia słów (do najprostszych i najbardziej utartych skojarzeń), niewłaściwe używanie akronimów, notacji Rozważymy także inne czynniki utrudniające porozumiewanie.